Máte nárok na zkrácený pracovní úvazek při péči o dítě?

Návrat rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání nabízí otázku, jak to vše zvládnout? Skloubit práci na plný úvazek a péči o dítě je v mnoha případech nereálné. Řešením je práce na částečný úvazek. Máte na ni ale nárok? 

Jak hovoří zákon?

Dle paragrafu 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, požádá-li zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné pracovní důvody. Z hlediska zákona máte na požadavek o zkrácení úvazku tak máe nárok.

Vážnými pracovními důvody se myslí například provozní důvody. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu zkrácení úvazku představuje ve srovnání se standardní pracovní dobou. Jedná se zejména o případy, kdy je znemožněn, narušen či ohrožen řádný provoz u zaměstnavatele.

Žádost o zkrácení úvazku zašlete zaměstnavateli písemně a zmiňte, že požadujete o vyjádření bez zbytečného odkladu. Žádost musí obsahovat, o jakou úpravu pracovní doby žádáte. Nezapomeňte přidat také datum, místo a podpis.

Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny.

Je dobré také vědět, že rodičům pracujícím přesčas nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale lze se na ní dohodnout.

Než podáte žádost

Než se pro takovýto krok rozhodnete, dobře zvažte všechny možnosti. Je nutné počítat s tím, že rodiči pracujícímu na kratší pracovní úvazek přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době. Zeptejte se rodiny, nakolik jsou schopni vám při péči o dítě pomoct a dobře propočítejte nejen čas strávený v zaměstnání, ale také výši mzdy. Ujistěte se, že vám tento krok vyplatí.

Veronika Effenbergerová
foto: pexels.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *