Rané trauma, jak mu předcházet a jak ho uzdravovat a proč je řada ‘poruch’ a nemocí nejspíš jen normální reakcí na nenormální kulturu

Dr. Gabor Maté opět zavítá do Prahy na konferenci o rodičovství a nabídne i praktický workshop svého terapeutického přístupu.

Již podruhé navštíví Prahu dr. Gabor Maté, světoznámý kanadský lékař a terapeut s maďarskými kořeny, autor několika bestsellerů a uznávaný odborník na trauma, vývoj v dětství a souvislost mezi stresem a vznikem nemocí. Na konferenci „Rodičovství a výchova dětí v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy“, kterou pořádá Evolution Hub s.r.o. a spolek Moudrost soucitu dne 16. 10. 2023 ve velkém sále Paláce Lucerna, vystoupí dr. Maté spolu s Tamarou Strijack Neufeld, klinickou poradkyní vycházející z vývojové teorie založené na citové vazbě.

V přednášce se budou věnovat zásadním tématům spojeným s výchovou a zdravým vývojem v dětství – oba dva považují za naprosto klíčové nevyvíjet na děti tlak a nevyvolávat v nich pocity viny. Představí, jak v praxi vypadá intuitivní vedení zohledňující vývojové potřeby dětí, a rozeberou i mnoho dalších momentů (role autenticity a citové vazby ve vztahu dítěte a pečujícího dospělého, vliv traumatu rodičů na výchovu a další). Přinášejí tolik potřebnou alternativu k převažujícímu kognitivně-behaviorálnímu směru v terapii, stejně jako k lékařskému přístupu, který diagnostikuje poruchy, ale ani jeden nejde ke kořenům problémů. 

Následující den, 17.10.2023, budou mít zájemci z řad laické i odborné veřejnosti možnost zúčastnit se v kinosále Paláce Lucerna dvou praktických workshopů – dr. Gabor Maté nabídne ukázku svého terapeutického přístupu „Soucitné dotazování“ (Compassionate Inquiry), Tamara Strijack Neufeld během workshopu „Terapie hrou pro rodiče a odborníky“ předvede v praxi léčivou sílu hry podle vývojového přístupu svého otce, dr. Gordona Neufelda, a široké možnosti jejího uplatnění. Účastníci akcí Gabora Maté se shodují, že v jeho přítomnosti lze takřka v přímém přenosu nahlédnout svoje vlastní problémy a vykročit na cestu sebepoznání, uzdravování a přijetí zodpovědnosti za svůj život.

Dr. Gabor Maté je autorem pěti knižních bestsellerů, které vyšly i v češtině. Ve svých knihách odkrývá různé dimenze zdraví a nemoci– nejen vzniku traumatu v dětství, ale i jeho zásadní roli v životě člověka na vědomé i nevědomé úrovni a dynamiku vztahu mezi traumatem, stresem, závislostmi, depresemi a dalšími chronickými onemocněními. Jeho nejnovějším mezinárodním bestsellerem je titul „Mýtus normálnosti: Trauma, nemoci a uzdravování v toxické kultuře“. Dr. Maté se opírá o vědecký výzkum, čerpá se ze své bohaté expertízy a z letité klinické praxe i vlastních zkušeností. Odborně, ale současně s velkou moudrostí, pokorou a soucitem ukazuje i možnou cestu k uzdravování.

Jeho dalšími tituly jsou „V říši hladových duchů: blízká setkání se závislostí“; „Když tělo řekne ne: jak stres souvisí s nemocemi“ nebo „Roztěkaná mysl: původ a léčení poruch pozornosti“. Tématu rodičovství se věnuje v dnes již velmi významném díle v oblasti vývoje a výchovy dětí „Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi“, kterou napsal s vývojovým psychologem Gordonem Neufeldem (právě na jeho práci úspěšně navázala Tamara Strijack Neufeld). 

Obrovský úspěch po celém světě zaznamenal také dokumentární film Moudrost traumatu z roku 2021, kde dr. Maté velmi srozumitelně a citlivě, přesto stále s důrazem na nejnovější výzkum, představuje celou šíři svých poznatků o traumatu. Z roviny individuální se přirozeně dostává k vlivu na společnost a kulturu a dochází k závěru, že mnoho tzv. civilizačních nemocí a strádání je vlastně normální reakce na nenormální, toxickou kulturu orientovanou na výkon a materiálno.

Více informací a vstupenky: https://www.gabormate.eu/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *