Jak překonat strach z názorů druhých? Získejte sebevědomější já

Co si o mně asi pomyslí? Věta, která v životě napadla snad každého. Zejména v dnešní době je většina z nás pod neustálým tlakem sociálních sítí a veřejného mínění. Dlouhodobý přehnaný strach z názorů ostatních však může negativně ovlivňovat náš osobní i pracovní život.

Strach z názorů jiných lidí, neboli FOPO (Fear Of People’s Opinion), je stav, kdy člověk cítí intenzivní obavy z toho, jak je vnímán ostatními. Své chování, názory, a dokonce i životní cesty tak mění na základě předpokládaných očekávání a hodnocení druhých. Jedinci trpící tímto strachem mohou zažívat úzkost, sníženou sebedůvěru, nebo mít problém s autentickým vyjádřením své osobnosti.

V pracovním prostředí může strach z názoru ostatních výrazně ovlivnit kariérní rozvoj a celkovou spokojenost zaměstnance v kolektivu. Kvůli přehnaným obavám z názorů kolegů či nadřízených není pracovník ochoten prezentovat nové nápady, nechce se podílet na týmových diskuzích nebo přijímat nové výzvy mimo komfortní zónu. “Strach z negativního hodnocení může vést k přehnané opatrnosti a snížené míře kreativity, což v mnoha případech značně sníží možnost profesního růstu,” říká Honza Klusoň, CEO pracovní platformy Welcome to the Jungle. V krajních případech může FOPO přispět až k syndromu vyhoření. „Pro zaměstnavatele je tak klíčové vytvářet přátelské prostředí, kde je otevřenost a rozdílnost názorů vítanou vlastností stejně jako schopnost přijmout riziko a učit se z chyb,” dodává Klusoň.

A jak se člověk může se strachem z negativních názorů ostatních vypořádat? Přinášíme vám několik tipů, které můžete v praxi využít.

Uvědomte si, že většina lidí vás vůbec neřeší

Připomínejte si, že většina lidí je zaměstnána převážně svými problémy a životem. To může být velice osvobozující, když si uvědomíme, kolik naší energie a myšlenek nevědomky věnujeme tomu, co si o nás ostatní myslí. Ve skutečnosti náš každodenní život nebo naše rozhodnutí opravdu nejsou pod tak intenzivním drobnohledem, jak si myslíme.

Metoda odosobnění se

Je důležité si uvědomit, že když nám někdo sděluje kritiku, často se týká konkrétní situace nebo činu. To však nedefinuje nás jako člověka. Tímto způsobem se můžeme z kritiky poučit, aniž bychom se nechali názorem zasáhnout v osobní rovině.

Myslete na to, že chyby dělají všichni

Chybování je součástí lidské povahy a je nedílnou součástí osobního i pracovního růstu. Přistupujte proto k nim jako k příležitostem k učení, nikoli jako k důvodu pro soudy nebo sebekritiku. Tento přístup vám umožní více riskovat a zkoušet nové věci bez paralyzujícího strachu z odsouzení.

Ujasněte si své životní hodnoty

Znát své klíčové hodnoty může poskytnout pevný základ pro důležitá životní rozhodnutí. Když jsou vaše akce a rozhodnutí v souladu s vašimi osobními hodnotami, sníží se vaše potřeba externího schválení lidí okolo. Tato vnitřní jistota pak přirozeně sniží váš strach z toho, co si o vás ostatní myslí.

Zamysleli jste se někdy nad tím, kdo je vaším největším kritikem? Pravděpodobně jste jím totiž vy samotní. Podle výzkumů člověk sám na sebe pohlíží mnohem kritičtěji než lidé v jeho okolí. Konstruktivní kritika je vítaná, ale neustálé obavy z názorů ostatních jsou obvykle až kontraproduktivní. Navíc, co si o vás myslí druzí, neodráží vaši skutečnou hodnotu nebo kvality.

TZ
foto: unsplasch

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *