Moderní firemní kultura s podporou inkluze a diverzity – to je MARS

Moderní firemní politika a konference Equal Pay Day jdou ruku v ruce. A kam kráčí? Vstříc světu, kde inkluze není cizí slovo a #diverzita je samozřejmostí. Světu, kde jsou ženy slyšet stejně hlasitě a důležitě jako muži. Světu, který se nedělí na muže a ženy, ale který se z nich skládá. 

Společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, čokolády, potravin a krmiv pro domácí zvířata, shromáždil a zanalyzoval hlasy více než 10 000 žen z více než 88 zemí s cílem najít odpovědi na jedinou otázku: Co je třeba změnit, aby více žen plně naplňovalo svůj potenciál? Společnost staví na výsledcích své crowdsourcingové kampaně nazvané #HereToBeHeard, aby povzbuzovala k rovnosti žen a mužů. Cílem je zvýšit povědomí o naléhavosti této problematiky. V rámci kampaně hovořilo 79 % žen vášnivě o potřebě rovných kariérních příležitostí. 80 % žen požadovalo ukončení diskriminace a škodlivých genderových stereotypů. 65 % žen trvalo na větším zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. To jsou jen některá z čísel, která poukazují na závažnost situace.

Společnost Mars je z pohledu diverzity a inkluze skvělým partnerem a ještě lepším učitelem. “Společnost Mars ve střední Evropě aktivně prosazuje rovné kariérní příležitosti pro muže a ženy. Jsme hrdí na to, že ve střední Evropě máme více než 45 % žen ve vyšších manažerských pozicích. Je to výsledek dlouhodobého vytváření inkluzivního pracovního prostředí, kde se může dařit všem bez ohledu na pohlaví,” říká Daria Maslovskaya, ředitelka lidských zdrojů pro Mars Central Europe, a zároveň dodává “Naši inspiraci šíříme i mimo společnost Mars, protože chceme, aby se stále více žen prosadilo v podnikání a dalších institucích.” Mars podporuje ženy při naplňování jejich ambicí například prostřednictvím flexibilních úvazků, které umožňují najít tolik potřebný balanc mezi pracovním a osobním životem, nebo formou mentorských a vzdělávacích programů. Dlouhodobě je společnost Mars zapojena do projektu Empowering Women Mentoring program. Jedná se o půl roční vzdělávací akci pro talentované ženy z partnerských firem organizace Business & Professional Women CR z.s., která probíhá formou mezifiremního speed mentoringu a vrcholí setkáním na pracovně zážitkové konferenci Equal Pay Day.

Přestože by se mohlo zdát, že celá problematika je pouze o ženách. Opak je však pravdou. Muži jsou neoddělitelnou součástí toho všeho a mohou být důležitými hybateli tolik potřebné změny. Jak říká Brian Ayling, General Manager pro střední Evropu: “muži by měli hrát aktivní roli v podporování žen a dívek a být tak vzorem pro ostatní muže. Já osobně jsem jejich silným zastáncem.”

Společnost Mars bude letos na konferenci reprezentována dvěma dámami. První bude marketingová ředitelka pro střední Evropu ve společnosti Mars, Daniela Hlaváčková, která se ve firmě osobně snaží podporovat flexibilitu a prosazovat co nejvíce možností pro ženy po mateřské. Role mentorky se zhostí Daria Maslovskaia, Central Europe People and Organization Director, Mars s.r.o., a to s tématem Career choices and Development in Life – What are the consequences of choosing different types of careers for you life and what would be the approach to develop for it.

Četné studie ukazují, že umožnění větší účasti žen v podnicích, komunitách a ekonomikách přináší měřitelné výhody pro firmy, ekonomiku i celou společnost. Na pracovišti dosahují obchodní týmy s rovným zastoupením žen a mužů lepších výsledků v tržbách a ziscích a přijímají lepší obchodní rozhodnutí, než týmy, v nichž dominují muži. Hodnota spolupráce mužů a žen je v rozličnosti jejich názorů na svět, v jejich vnímání problémů z jiného úhlu pohledu. Jejich zdánlivý nesoulad je hnací silou pro utváření nových a lepších pracovně-sociálních podmínek pro všechny lidi bez rozdílu. 

Chcete být jako Mars? Tak prozkoumejte, jak probíhá nábor a kariérní postup a zajistěte, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví. Nabízejte rovné odměny a flexibilní úvazky bez ohledu na to, kdy a kde zaměstnanci pracují a v neposlední řadě umožněte vzdělávání svým zaměstnankyním třeba právě formou mentoringu. Pokud nevíte kde začít, my to víme! 14. ročník konference Equal Pay Day je za rohem a my si neumíme představit lepší startovní čáru pro nový začátek firemní kultury. 

TZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *